Letošní rok začal dobře…

Letos už se k nám do W-Art-Production přidali dva noví umělci – Violka a Marián. Máme velikou radost, že oba dva jsou velmi zajímaví lidé, kteří mají umění přímo v srdci. Violka začala teprve před dvěma měsíci hrát na kytaru a už si skládá vlastní melodie a texty; Marián překvapuje místy až filosofickou hloubkou svých trapových textů.
Oběma přejeme mnoho úspěchů.

Viola

Marián

Top